Stretchfilm en rekwikkelfolie is gemaakt van een soort plastic wat uiteindelijk zijn origine weer terugvindt in Olie. Maar waarvan is stretchfilm of ook rekwikkelfolie nu eigenlijk precies van gemaakt.

Rekwikkelfolie is gemaakt van LLDPE wat staat voor Lineaire lage dichtheid polyetheen, Ook wel Lineair Low Density Poly Etheen.

Hoe het precies in elkaar zit verwijzen wij u door naar Wikipedia onder de term LLDPE